Xin chào,

Chúng tôi là ZENOR.

Một doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam,

được quản lý theo mô hình phi lợi nhuận.

Gradient Background

Về chúng tôi

ZENOR là một doanh nghiệp SME (doanh nghiệp có quy mô ​vừa và nhỏ) tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2021, và ​được quản lý theo mô hình phi lợi nhuận. Hiện tại, ZENOR ​tham gia vào một số lĩnh vực: Âm nhạc, Truyền thông, Quản ​lý Bản quyền & Tài sản số hoá, và Phát triển Ứng dụng.

3D Flying Robot Illustration
3D Robot Illustration

Hiện nay, khi Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang là trung tâm của sự phát triển công ​nghệ, ZENOR cam kết ứng dụng một cách đạo đức và có trách nhiệm, tuân ​thủ các quy chuẩn để đảm bảo việc áp dụng công nghệ này luôn mang lại ​lợi ích và an toàn. Cùng với việc tự động hoá, chúng tôi mong muốn tối ưu ​hiệu suất làm việc và cải thiện năng suất lao động, cũng như mang lại giá ​trị cho khách hàng và cộng đồng.

ZENOR chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và đóng góp ​vào sự phát triển bền vững.

ZENOR tự hào với mức phát thải hàng năm cho việc duy trì ​hoạt động kinh doanh chỉ đạt 2.11 tấn CO2 (số liệu 2023, ​ClimeCo), góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra ​một tương lai bền vững hơn cho thế hệ tương lai.

3D illustration of a growing plant
3D illustration of a growing plant
3D illustration of a growing plant
Handshake 3D Icon

Với cam kết này, ZENOR không chỉ muốn phát triển bền vững mà còn t​ruyền cảm hứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hãy cùng chúng tôi chinh p​hục mục tiêu mới trong kỷ nguyên công nghệ.

Tin tức & sự kiện

Liên kết Mạng xã hội:

Các liên kết khác:

ZENOR

Thông tin cần thiết

Liên kết Artists

Về chúng tôi

DMCA Compliance information for music.zenorgroup.com
Norton Safe Web has analyzed music.zenorgroup.com for safety and security problems

ZENOR GROUP JSC | Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 0109835712 | 29/11/2021

+84896660869 | +17703737880 | zenor@zenorgroup.com

© 2021 ∙ 2024 ZENOR